Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2016.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4/2016 §2 "Par stratēģijas "Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016.-2025.gadam" sabiedrisko apspriešanu", sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģijas 2016.-2025.gadam pirmā redakcija.

 

Pirmās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 25.aprīļa līdz 2016.gada 16.maijam, sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 5.maijā plkst. 18:30 Saulkrastu novada domes zālē.

 

 

Pēc iepazīšanās ar stratēģiju, lūdzam sniegt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu līdz 2016.gada 16.maijam.

 

Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016.-2025.gadam

 

Aptaujas anketa

 

Ar stratēģijas dokumentu var iepazīties arī:

  • Saulkrastu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos;
  • Saulkrastu vidusskolā;
  • Zvejniekciema vidusskolā;
  • Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”;
  • Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā;
  • Saulkrastu bibliotēkā;
  • Saulkrastu sporta centrā;
  • Kultūras namā “Zvejniekciems”