Pārstrādei derīgos materiālus un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros! Lai vēl vairāk PET, polietilēna, makulatūras, stikla un citu pārstrādājamu materiālu tiktu nogādāti uz pārstrādes rūpnīcām, SIA ZAAO (ZAAO) savas darbības reģiona 28 pašvaldībām nodrošina pakalpojumu "Videi draudzīgs birojs".

Uzņēmums ir paveicis dabas resursu saudzēšanas darbu ZAAO vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai” – pirmās 650 iekštelpu šķirošanas kastes jeb gandrīz 100 kastu komplekti pašvaldību administratīvajās ēkās un izglītības iestādēs uzstādīti bez maksas.

 

Kastu komplekts ietver 7 materiālu nošķirošanas iespējas. Izglītības iestādēs, pašvaldību administratīvajās ēkās, kā arī biroju iekštelpās tagad ir iespēja atsevišķi uzkrāt makulatūru, stikla iepakojumu, PET un skārdenes, kārtridžus, nelielus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, baterijas, luminiscentās spuldzes. Klientiem, kuri izmanto pakalpojumu “Videi draudzīgs birojs”, ZAAO papildus bez maksas savāc arī lielizmēra nolietoto elektrotehniku, lielizmēra kārtridžus un luminiscentās spuldzes neierobežotā daudzumā. Klientiem ir iespēja saņemt apliecinājumu par videi draudzīgu un atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu.

 

No septembra jaunais pakalpojums tiek piedāvāts interesentiem visā ZAAO darbības teritorijā. Pieteikties pakalpojumam var telefoniski pa tālr. 26132288, e-pastā [email protected] vai aizpildot pieteikuma formu www.zaao.lv. Klientiem ir jāizvēlas nepieciešamā kastu komplektācija. Kastēm ir noteikta vienreizēja uzstādīšanas maksa. Kastu tukšošanu ZAAO nodrošina bez maksas. Plašāka informācija par pakalpojumu ir pieejama www.zaao.lv  sadaļā Šķiroto atkritumu savākšana.

 

Uzziņai: Latvijas simtgadei par godu pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO aicina apvienot zināšanas, idejas, prasmīgas darba rokas un resursus un kopā paveikt vismaz 100 nozīmīgus vides labiekārtošanas, izdaiļošanas un izglītības darbus. Lai kopā izdodas “100 darbi Latvijai!”