Šodien, 25. februārī, plkst. 11:00 Saulkrastu novada domes zālē notiks atkārtota domes ārkārtas sēde.

  1. Par grozījumu izdarīšanu 2019. gada 18. decembra Saulkrastu novada domes lēmumā Nr.32/2019 §1 “Par viedokļa sniegšanu par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”