Trešdien, 15. janvārī, plkst. 14:45 Saulkrastu novada domes zālē notiks domes ārkārtas sēde. 

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par finansējuma paredzēšanu Velēšanu komisijai 2020.gada budžetā
  2. Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu
  3. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 31.07.2019 sēdes lēmumā Nr. 1292 (prot. Nr. (16/2019§57) “Par dalību atklātā projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””
  4. Par grozījumiem 30.10.2019. domes lēmumā Nr.1456 “Par finansējuma paredzēšanu Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo pārvadājumiem 2020.gadā”