Primdien, 27. janvārī, plkst. 15:00 Saulkrastu novada domes zālē notiks domes ārkārtas sēde.

  1. Par grozījumu Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā apstiprināšanu.
  2. Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtības apstiprināšanu
  3. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības Amatu katalogā
  4. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu