Saulkrastu svētku laikā 11.augustā no plkst.6.00 – 21.00 ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Skat.pievieno shēmu.