Saulkrastu dome sveic Saulkrastu vidusskolas deju kolektīvu „Saulīte" 5 gadu jubilejā ! Vēlam mazajiem dejotājiem raitu deju soli. Paldies Ilonai un Jānim Trezuniem par ieguldījumu tautas tradīciju stiprināšanā un dejas mīlestības ieaudzināšanā.

 

 

Visi aicināti 4. decembrī 18.00 Saulkrastu sporta centrā uz jubilejas koncertu. Koncertā viesosies Rīgas tautas deju kolektīvs “Kamolītis”, gaidāmi pārsteigumi un lielā jubilejas torte no SIA “Bemberi”.