Pagājušā gada beigās Saulkrastos notika būtiskas pārmaiņas – Saulkrastu domes deputātu vairākums lēma, ka turpmāk domi vadīs Normunds Līcis. Tam sekoja izmaiņas arī Skultes ostas pārvaldē, domes komitejās un komisijās.

Uz jautājumiem atbild Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs.

Kādi bijuši galvenie iemesli varas maiņai?

Personīgu lēmumu par būtisku pārmaiņu nepieciešamību pašvaldībā pieņēmu pirms diviem gadiem, kad nolēmu 2017.gada pašvaldību vēlēšanās pieteikties domes priekšsēdētāja amatam. Pašvaldība nebija pietiekami profesionāli pārvaldīta– netika novērtēts iespējamās novada izaugsmes potenciāls, tā vadība bija nogurusi, bez enerģijas un ambīcijām. Runājot līdzībās: mūsu novads kā kuģis bez konkrēta mērķa un virzības dreifēja pa viļņiem un pakļāvās visiem vējiem.

Un ir skaidrs– ja kāds atrodas vadošajā pozīcijā jau ceturto reizi, iestājas rutīna un pieņemt jaunus izaicinājumus ir slinkums. Šādu ierūsējušu attieksmi bija nepieciešams mainīt.

Kādēļ uzskatāt sevi par labāku nākamo Saulkrastu domes vadītāju?

Es un mana ģimene dzīvojam Saulkrastos, šeit skolas apmeklē mani bērni, savu nākotni redzam šeit. Man ir skaidra vīzija par turpmāko Saulkrastu novada attīstību, un es jūtu sabiedrības atbalstu savām idejām.

Balsojumā Jūs atbalstīja arī deputāti, ar kuriem sīvi sacentāties pagājušā gada priekšvēlēšanās.

Jā, tieši tā– šī brīža koalīcijā apvienojušies sākotnēji šķietami neapvienojami cilvēki. Mēs katrs meklējām un atradām sevī spēku novadnieku dēļ atmest aizvainojumus, savstarpēji piedot un paspiest roku viens otram. Visi zina, ka piedošana ir spēks, bet retais spēj šo zināšanu īstenot praksē. Ja godīgi, es mazliet ceru, ka mūsu piemēram Saulkrastos sekos arī lielie kungi Saeimā, kuri gadiem nespēj rast izlīgumu savas tautas labā.

Kādas izmaiņas vēl ir gaidāmas domes komandā?

Ja vēlamies, lai dome darbotos pilnvērtīgi un strādātu novada un iedzīvotāju labā, pārmaiņām jābūt. Veidoju spēcīgu komandu, tādēļ balstīšos nevis uz viegli vadāmiem un pakļāvīgiem cilvēkiem, kuri bez iebildumiem dara, ko viņiem liek, bet uz enerģiskiem, idejām bagātiem cilvēkiem, kuri gatavi cīnīties par savu pārliecību un mūsu novada iedzīvotājiem. Cik iespējams, nepieciešams izmantot vietējos resursus– cilvēkus, kuri sevi jau pierādījuši, aktīvi darbojoties pašvaldībā.

Kādus Saulkrastus esat saņēmis no iepriekšējā vadītāja?

Daudzi jautājumi ir iekavēti vai nav pareizi īstenoti. Ir vairāki iesākti objekti ar Eiropas finansējumu un izstrādāti projekti. Taču tas viss tika darīts, apzinoties, ka līdzekļu šo projektu pabeigšanai nebūs. Tādēļ nav skaidrs, kādēļ bija jātērē simtiem tūkstoši eiro, lai šodien izstrādātu projektu, kam jau rīt nepieciešami labojumi. Šos līdzekļus bija iespējams tērēt daudz apdomīgāk.

Kādi būs pirmie darbi, ko Jūs paveiksiet novada labā?

Izaicinājumu kļūt par domes priekšsēdētāju pieņēmu vienlaikus ar ļoti daudziem nozīmīgiem darbiem– 2019.gada budžeta veidošanu un prioritāšu noteikšanu šim un nākamajiem gadiem, iesākto būvniecības darbu pieņemšanu, kuros konstatētas darbu kvalitātes nepilnības. Pabeigsim skolu reformu, kas būs viens no lielākajiem un nopietnākajiem izaicinājumiem. Tomēr galvenais būs rīcībspējīgas un profesionālas izpildvaras darba organizēšana.

Kādi vēl izaicinājumi sekos tuvākajā laikā?

Nepieciešams sakārtot estrādes renovācijas projektu. Pašreizējie aprēķini rāda, ka tikai projekta pirmā kārta var izmaksāt vidēji četrus miljonus eiro. Tādas naudas pašvaldībai nav. Turklāt iepriekšējā domes vadība, plānojot estrādes rekonstrukciju, nav konsultējusies ar šīs jomas profesionāļiem– producentiem un pasākumu rīkotājiem, piemēram, vai kādam būs interesanti nomāt šādu estrādi ar konkrēto plānojumu un tehnisko nodrošinājumu.

Kultūras namu „Zvejniekciems” nepieciešams veidot kā mūsu „Gaismas pili”. Tas ir vienīgais kultūras nams Saulkrastu novadā, kam būtu jākļūst par interesantu atpūtas un dažādu pasākumu norises vietu ar jauku kafejnīcu, mazo un lielo zāli, kino iespējām. Domājot par izklaides iespējām jaunajai paaudzei, sadarbībā ar pašiem jauniešiem strādāsim pie velo parka izveides. Aktuāla ir arī veloceliņu tīkla izveide. Centra Mežaparkam ar jaunajām Svētku un Neibādes ielām nepieciešamas investīcijas un pakalpojumu sniedzēji– piemēram, šobrīd tiek meklēts attīstītājs tīklu parka izveidei.

Vienlaikus ir jādomā, kā uzlabot dzīves kvalitāti teritorijās ārpus centra: dārzkopības ciemos, Pabažos, Pēterupes dzīvojamā rajonā. Īpaša uzmanība tiks veltīta Zvejniekciema iedzīvotājiem. Tā kā osta ir kļuvusi aktīva kravu dēļ, problēmu rada intensīvā smago automašīnu kustība ciemā. Noteikti veidosim drošāku vidi ar jaunām gājēju ietvēm, pārejām un apgaismojumu.

Saulkrasti ir kūrortpilsēta, tātad tā jāveido kā interesants tūrisma objekts. Kā to plānojat īstenot?

Saulkrasti ir izcila vieta ar labu ģeogrāfisko novietojumu, mums ir 17kilometru gara pludmale, VIA Baltica, dzelzceļš un osta. Ir visa infrastruktūra un dabas bagātības, lai cilvēkiem šeit būtu ērti un interesanti. Šos resursus nepieciešams izmantot daudz efektīvāk un pārdomāti.

Jūra valdzina cilvēkus jebkurā gadalaikā. Taču, lai viņi izvēlētos Saulkrastus, jādomā arī par tūrisma infrastruktūru– nepieciešamas stāvvietas, kafejnīcas, peldbaseins, naktsmītnes, kultūras nams dažādām aktivitātēm ne tikai vasarā, bet arī ziemā.

Pēdējos gados osta bijusi diezgan nepieejams objekts, taču mēs plānojam vienu tās daļu ar skatu platformu un nelielu promenādi gar ūdeni un jahtu piestātni padarīt pieejamu iedzīvotājiem. Lielais projekts, kam pievērsīsimies daudz aktīvāk, būs viesnīca ar ūdens procedūrām. Tā spētu ieinteresēt tūristus un ļautu šeit baudīt brīvdienas vietējiem iedzīvotājiem, kuri pašreiz dodas atpūsties uz Pērnavas ūdensparkiem.

Tuvojas reģionālā reforma. Ko tā nozīmēs Saulkrastiem?

Ir svarīgi padarīt Saulkrastus par spēcīgu Vidzemes piekrastes centru ar VIA Baltica kā galveno cilvēku plūsmas artēriju. Skulte un daļa Sējas jau šobrīd ir tuvu Saulkrastiem. Ja būs nepieciešams paplašināties, tad teritorijas būtu jāveido pēc principa, meklējot robežu, kur iedzīvotāji izmanto viena vai otra centra infrastruktūru, skolas. Jā, Saulkrasti ir mazākais novads, tomēr esam viens no retajiem Latvijas novadiem, kas iekļauj galvenos infrastruktūras veidus.

Kādus redzat Saulkrastus nacionālajā nozīmē?

Vidzemes piekraste ir resurss, kas ir viena no Latvijas bagātībām– tā ir atpūtas vieta visiem Latvijas iedzīvotājiem, tās ir darbavietas, VIA Baltica un Rail Baltica pieturvieta. Jau redzamā nākotnē Saulkrastus saskatu kā Piejūras reģiona centru, kas ir spējīgs valstij dot, nevis ņemt. Novadu, kas ir pašpietiekams, kurā cilvēki tiecas dzīvot, strādāt un pavadīt savu brīvo laiku.

Jūsu novēlējums saulkrastiešiem?

Pārmaiņas ir sākušās– nāciet talkā! Dalieties ar savām idejām, pārdomām, ieteikumiem, citu novadu, pilsētu un valstu labiem piemēriem, ko būtu iespējams īstenot arī Saulkrastos!