Saulkrastos laulības slēdz ne tikai vietējie, bet arī pāri no visdažādākajām Latvijas un pasaules vietām, jo pārus šurp aicina īpašās sajūtas, ko sniedz Vidzemes jūrmalas neatkārtojamais, vienkāršais šarms un stāsts. Liela nozīme ir arī Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļas uzcītīgajam darbam un sirsnībai, ar kādu katru pāri uzņem vadītāja Baiba Meldere.

Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Baiba Meldere Saulkrastos aizvadījusi 40 gadus, no kuriem 26 esošajā amatā. Laulības reģistrāciju ar viņas gādību noslēguši aptuveni 1420 pāri! “Man patīk tas, ko es daru. Lepojos, ka pāri no dažādām Latvijas vietām izvēlas slēgt laulību tieši Saulkrastos. Šķiet, ka šeit ir kas īpašs, kas viņus atved uz pilsētu vistuvāk saulei. Vēl viens no iemesliem – šeit laulību reģistrācijā viss ir īpaši skaisti sagatavots, strādājam sirsnīgi, patiesi un no sirds!” atklāj B.Meldere.

Saulkrastos laulājamo vecums ir dažāds, bet tieši pēdējie gadi iezīmējas ar tendenci noslēgt laulības pēc ilggadīgas draudzības, vai arī pāriem ir jau bērni, un tad visi kopā svin Mīlestības svētkus. Ir gadījumi, kad bērni jau sasnieguši pusaudžu vecumu, un beidzot vecāki stājas laulībā, un šādas laulības pieredzēt esot ļoti īpaši. Gandrīz pieaugušie bērni īpaši emocionāli un laimīgi izdzīvo vecāku oficiālo laulības reģistrāciju. Turklāt B.Melderes pārliecība ir: “Manuprāt, pārim svarīgs ir kopīgs uzvārds. Svarīgi ir būt ģimenei, gan burtiskā, gan juridiskā nozīmē.”

Interesanti, ka laulājot, jau veidojas paaudžu stāsts, jo Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļā B.Meldere aizvien biežāk reģistrē pāru laulību, kuru vecāki savulaik iepazīti jau viņu laulības reģistrācijas brīdī: “Tas ir tik īpaši, skaisti un emocionāli!”

Lai arī B.Melderes pieredze Saulkrastos uzkrāta liela, ne visus vietējos, kuri nāk reģistrēt laulību, viņa pazīst, jo aizvien vairāk savu dzīvi šeit sāk veidot jauni cilvēki. Bieži vien laulājamo vidū ir arī ne tikai citu Latvijas pašvaldību iedzīvotāji, bet arī ārzemju pilsoņi.

Lai pēc ceremonijas viņi aizietu gandarīti un laimīgi

“Laulāju pārus kopš 1994. gada, bet pirms tam nācu kāzās lasīt dzeju. Man tas ļoti patika, un vēlāk sapnis – strādāt dzimtsarakstu nodaļā – piepildījās! Ārkārtīgi augstu vērtēju nu jau mūžībā aizgājušo, bijušo dzimtsarakstu departamenta direktori Āriju Iklāvu – viedu, humora un dzīvesprieka pilnu spēcīgu personību, kura prata uzmundrināt, sapurināt un jebkurā dzīves brīdī atrast pareizos vārdus… Un man tik ļoti gribējās tos spēka vārdus dzīvei dot līdzi katram pārim, ar ko tikos, un tik ļoti vēlējos, lai ceremonija, ko vadu, ir katram īpaša un neaizmirstama, krāsaina un sirsnīga! Pāriem kāzās vienmēr saka: “Šī diena – vienīgi jums, un tā ir laba, jo tajā es ieeju kopā ar Tevi, un tajā es palikšu kopā ar Tevi no saullēkta līdz saulrietam.”

B.Meldere katru pāri mēģina intuitīvi sajust un saprast, ko tas vēlas sagaidīt no laulību ceremonijas: “Mēģinu izprast, cik īpašas ir viņu attiecības, kāpēc viņi ieradušies tieši mūsu dzimtsarakstu nodaļā, kas pirmais uzsācis sarunu ar mani, cik viņi ieinteresēti notiekošajā, ko viņi vēlas paši un ko sagaida no manis. Cilvēki ir dažādi, bet ar visiem jāspēj rast saskaņu un izprast viņu vēlmes un to realizācijas iespējas. Galvenais, lai pēc ceremonijas viņi aizietu gandarīti un laimīgi, svarīgi, lai ceremonijas brīdī valdītu īpaša noskaņa, un es to redzētu viņu acīs, ķermeņu valodā.” B.Melderes pāru kopīgā ceļa vārdus ceremonijā papildina Līga Priede, kuru dzimtsarakstu nodaļas vadītāja raksturo – burvīga, izjūtu piepildīta mūzikas pasniedzēja, vokāliste. “Neskaitāmas reizes bijušas kā pirmoreiz, kad šķiet, ka debesis un zeme saplūst vienā izjūtu toņkārtā. Tad mums abām ir gandarījums. Ne reti ar asarām acīs vēlam pārim – ilgi un laimīgi!”

Kāzu viesi tiešsaistē un ģimeniskas ceremonijas Baltajā kāpā

Šogad Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļā maz pāru atcēla vai pārcēla kāzas Covid-19 dēļ. Pāri laulības reģistrēja, kā bija plānojuši noteiktajā datumā – četratā, ņemot palīgā modernās tehnoloģijas. Laulības ceremoniju tiešsaistē varēja vērot arī lūgtie viesi. Jo īpaši šādu iespēju novērtēja pāru vecāki.

B.Meldere novērojusi, ka pēdējo gadu tendence ir rīkot kāzas ģimenes lokā – nelielas, sirsnīgas un romantiskas. Pēc tam tiek rīkotas ballītes, piemēram, draugu pulkam. Pēc B.Melderes vārdiem kāzu plānošana, iespējas un rīcība vienmēr paliek pašu laulājamo ziņā. “Nebūt neuzskatu, ka lielas kāzas nenes gandarījumu. Ja ir plašs radu un draugu loks, ir vēlēšanās visiem svinēt kopā Mīlestības dienu, un ir iespējas to realizēt, kāpēc nē? Un, protams, katram pārim ir sajūta, ka tā ir viena vienīga diena mūžā, un otras tādas nebūs. Ir jāsvin skaisti un no sirds!”

Taču vienlaikus ir pāri, kuri izvēlas laulību noslēgt tikai klātesot lieciniekiem – bez svinīgās ceremonijas. Laulības reģistrācijas brīdī viņi saņem tikai laulību apliecinošus dokumentus. B.Meldere ir saprotoša: “Tā ir viņu vēlme, tādēļ respektējama! Katram pārim ir savs motīvs un iekšējā sajūta, kāpēc tieši šāda izvēle. Turklāt šādu laulības reģistrācijas veidu bieži izvēlas arī pāri, kuri pirmoreiz stājas laulībā. Vienmēr saku: “Tā ir Jūsu diena, jūsu izvēle un griba – mans pienākums šo izvēli respektēt.””

Kopš Latvijas likumdošana atļauj laulību reģistrēt ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, B.Meldere strādājusi arī pie jūras, kāpās, mežā, mājas dārzā. Saulkrastos pāru izvēlētās populārākās vietas laulības reģistrācijai ir Baltā kāpa – lielais laukums, Baltā kāpa – lapenīte: “Man pašai patīk klusākas vietas – priežu ieskauti laukumiņi, kāpu zonā. Tur jūras šalkas, saule un vējš spēlē savas paslēpes, tur romantiskās un īpašās sajūtas var baudīt un baudīt. Vienmēr saku, ka ceremonijas brīdim jābūt īpašam un saistošam jaunam pārim. Jūti milzīgu aizkustinājumu, kad pāris no sirds viens otram dod laulību solījumu, tas ir tik mīļi un īpaši! Tā ir viņu izvēle, un nekad tas nav obligāti pildāms.”

Kā īpašu dienu darba dzīvē B. Meldere vienmēr atcerēsies 2018. gada 18. augustu: “Tas bija īpaši skaists bija pasākums, jo 10 pārus laulājām Baltajā kāpā. Strādājam komandā, lai diena būtu īpaša katram no pāriem, un, lai viņiem tā ilgi paliktu atmiņā. Katram pārim par piemiņu pasniedzām pašvaldības dāvātas īpašās krūzītes ar Saulkrastu simboliku.” Laulību reģistrāciju sagatavošanas darbā vadītājai neatsverama kolēģe ir arī Ineta Zāte. Abām īpaši daudz darba ir vasarā, un B.Meldere atzīst, ka ir ļoti tad svarīgi, ka laulību ceremoniju nodrošināšanā ir, kas palīdz, uzmundrina, kopīgi rod risinājumu dažādās situācijās. “Jauki, ka varam strādāt kopā ar floristi Sigitu Kliederi no salona “Ziedu arka”. Viņa lieliski sajūt ziedu noslēpumu un rada īpašas kompozīcijas ceremonijas zāles noformējumam,” teic B.Meldere.

Kā līgava ceremonijas laikā atguva ziedu pušķi

Laulību reģistrāciju ceremonijās gadās arī kuriozs brīdis, un B.Meldere pirms daudziem gadiem atceras, ka kāds pāris slēdzis laulību jau trešo reizi savā dzīvē: “Atvadoties, neko konkrētu nedomādama, noteicu: “Tad uz tikšanos nākamajā reizē!”

Reizēm ātri jārod kādai situācijai risinājums, un kādas ceremonijas laikā B.Meldere pamanījusi, ka līgavai nav līgavas pušķa: “Atceros, ka pirms ceremonijas to redzēju! Izrādās, ka no satraukuma tas bija piemirsies līgavas istabā. Mēģināju ātri situāciju labot, un ceremonijas zāli pāris jau atstāja ar līgavas pušķi rokās.”

B.Melderei īpašu gandarījumu sniedz pāru pozitīvās atsauksmes par viņas vadīto laulības reģistrācijas ceremoniju: “Ir patīkami saņemt šādus labus vārdus un apzināties savu sūtību! Lepojos arī, ka ar vīru kopā esam 42 gadus, un katru gadu viņš man dāvina puķuzirņu pušķīti, kā toreiz… Ne velti mums ir trīs lieliski bērni un seši fantastiski mazbērni!”

Uzziņa

2019. gadā Saulkrastos laulības noslēdza 125 pāri (no tiem četri baznīcā).

2019. gadā savstarpēji laulību slēguši ne tikai Latvijas pilsoņi, bet arī pāri, kur līgava vai līgavainis ir Krievijas, Meksikas, Vācijas, Lielbritānijas, Izraēlas, Kubas, ASV, Francijas pilsoņi.

Iepriekšējos gados laulību Saulkrastos reģistrējuši arī Ukrainas, Peru, Čehijas, Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas pilsoņi.

No Latvijas tālākie pāri bijuši no Alūksnes, Gulbenes, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas un Ventspils.

Tendence – laulību slēdz vidēji 30-40 gadu vecumā

Vērienīgākā ceremonija – 18.08.2018. Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļas darbinieces Baltajā kāpā, Saulkrastos salaulāja 10 pārus.

Kopš 1994. gada 13. janvāra, vietējā pašvaldībā darbojas patstāvīga Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļa, pārdzīvojot gan pilsētas, gan pilsētas ar lauku teritoriju, gan novada nodaļas statusu.

(Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļas dati)

Lai reģistrētu laulību Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļā:

  • pārim jāierodas personīgi ar personu apliecinošiem dokumentiem
  • jāaizpilda kopīgs iesniegums un jānorāda liecinieku dati – vārds uzvārds, dzimšanas gads un datums vai personas kodi
  • jāsamaksā valsts nodeva 14 EUR.
  • Ja abiem laulājamiem ir elektroniskie paraksti, tad pieteikumu var aizpildīt elektroniski (arī jābūt nomaksātai valsts nodevai, lai iesniegums tiktu reģistrēts dzimtsarakstu nodaļā).

Daina Vārpiņa

Foto: Edijs Andersons un Baiba Meldere