Šogad rudens bijis neparasti silts, bet nu tuvojas brīdis, kad gaisa temperatūra lēnām sāk pazemināties  un telpās tā vien prasās sajust patīkamu omulību – Saulkrastos no šīs nedēļas plānots uzsākt apkures sezonu.

Attēlā: SIA “Saulkrastu komunālserviss” Ģirts Gūtmanis Siltumapgādes un apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Vai zinājāt, ka mūsu pilsētā ir piecas katlu mājas?
☑️Smilšu ielā 3, kur atrodas jaunais kokskaidu granulu katls;
☑️Ainažu iela 34B, pie Saulkrastu slimnīcas;
☑️Vidrižu iela 22A, Saulkrasti;
☑️ Raiņa ielā 7, aiz Saulkrastu bibliotēkas ēkas;
☑️Zvejniekciemā, Bērzu alejā 3a, kur atrodas 2018. gadā izbūvētais ar šķeldu kurināmais apkures katls.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane informē, ka šogad kaltu mājā Smilšu 3 darbu uzsāks jaunais kokskaidu granulu katls, kas tika iegādāts 2020. gada septembra sākumā. Iepriekšējais apkures katls savu laiku bija jau nokalpojis, un to atzina arī SIA “Saulkrastu komunālserviss” piesaistītais RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta Asoc.profesora, Dr.sc.ing Edgars Vīgants, norādot, ka apkures katla BK 500 nolietojums pārsniedz 80%, un tas ir tehnoloģiski novecojis. Tā atjaunošana nav ekonomiski lietderīga un turpmākā katla lietošana ir neefektīva un bīstama. Tādejādi SIA “Saulkrastu komunālserviss”, pamatojoties uz saņemto profesora atzinumu, palūdza SIA “GRANDEG” iesniegt piedāvājumu Turbo sērijas granulu apkures katla iegādei. Piedāvājuma cena bija EUR 37200 bez PVN.
Pašvaldības izpilddirektors A.I. Zaharāns norāda, ka finansējums jauna apkures katla iegādei ar domes lēmumu tika piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Par apkures tarifiem: R. Kosmane skaidro: “SIA “Saulkrastu komunālserviss” ražo, sadala un pārdod siltumu. Izmaksas veidojas, sākot no katlu māju un trašu uzturēšanas, algas darbiniekiem līdz pat kurināmā iegādei, turklāt vecā katla uzturēšana un nepārtraukta remontēšana radīja vēl papildus izmaksas, kas arī iekļaujamas tarifos. Tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ SIA “Saulkrastu komunālserviss” vērsās pie Saulkrastu novada domes par jauna apkures katla iegādi.
Šobrīd sadarbībā ar Saulkrastu novada domi sākam attīstīt domu par vienotu centra katlu māju ar šķeldas kurināmo, kas nodrošinātu apkures tarifu samazināšanos, taču lēmuma pieņemšanai mums vēl ir jāveic savs mājas darbs.”