Pagājuša gada vasarā Saulkrastu novada dome uzsāka projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā ( Nr. 3.3.1.0/17/I/040) īstenošanu. Galvenās projekta aktivitātes ir 6 ielu pārbūve un 2 ielu izbūve. Jau gada nogalē tika izbūvētas Neibādes un Svētku ielas, kā arī veikta Ostas ielas pārbūve.

Pavasarī, iestājoties būvniecībai labvēlīgiem laika apstākļiem, tika uzsākti pārbūves darbi Bīriņu ielā, Melnsila ielā, Jūras prospektā, Upes ielā un Akācijas ielā.

Būvdarbus saskaņā ar līguma noteikumiem Akāciju ielā ir jāveic līdz augusta vidum, Bīriņu ielā līdz jūlija beigām, Jūras prospektā, Upes ielā un Melnsila ielā darbiem jānoslēdzas rudenī. Projekta realizācijas gaitā ir atklājušās neatbilstības projekta dokumentācijā, kas visticamāk ietekmēs projekta realizācijas termiņu.

Atbilstoši atklāta konkursa rezultātam ielas pārbūves darbus veic SIA “Buildimpeks” par kopējo līguma summu 2262555.76 EUR bez PVN.

Saulkrasti novada dome pateicas visiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem par sapratni un pacietību ielu pārbūves un remontdarbu radīto neērtību laikā, un aicinām satiksmes dalībniekus sekot līdzi izliktajām ceļa zīmēm.

Projekts tiek īstenots darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmas noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.