Infrastruktūras sakārtošanai pie izglītības iestādes veikti ietves pārbūves darbi. Darbu veicējs izvēlēts cenu aptaujā – SIA “Ascendum Ceļu būve”. Darbu izpildes summa EUR 19788,76  bez PVN.

Ietve un auto stāvvieta izbūvēta posmā no Raiņa – Skolas ielas krustojuma līdz Skolas ielai 4A. Darbu ietvaros izbūvētas autostāvvietas, izbūvēta jauna lietusūdens novadīšanas sistēma gar ietvi un autostāvvietu, uzstādīts lietus drenāžas kolektors, kā arī gar ietvi veikta jauna asfalta ieklāšana ar pamatnes izbūvi 103 m2 platībā.