Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” augusta izdevums.

Jaunākajā izdevumā:

Saulkrastu svētki “Ballējam uz visiem simts!”

Aicina atsaukties bijušos Latvijas Tautas frontes biedrus

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības II kārtas darbi turpinās

Noslēgusies ūdensvada un kanalizācijas izbūve pie Baltās kāpas

Sporta centra aptaujas rezultāti

Numura intervija par senioru deju kolektīvu “Saulgrieži”

Domes lēmumi

Saistošie noteikumi Nr.9/2018 Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem”

Kultūras un sporta notikumi

Cita aktuāla informācija

Izdevuma elektroniskā versija pieejama ŠEIT .