Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" decembra numurs.

 

 

Jaunākajā numurā :

1.Godināti labākie.

2.Atklāts sporta laukums.

3.Atkritumu apsaimniekotāja SIA ZAAO jaunumi.

4.Domes aktuālā informācija, sēdes lēmumi, saistošie noteikumi.

5.Pašvaldības policijas informācija par aktualitātēm novembrī.

6.Izglītības iestāžu informācija.

7.Numura intervija ar Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju Andri Mušpertu.

8.Kultūras notikumi.

9.Cita aktuāla informācija.

 

Informatīvais izdevums apskatāms

https://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2015/SDZ_decembris_makets_2015.pdf