Iznācis informatīvā izdevuma "Saulkrastu Domes Ziņas" jūlija numurs.

 Jaunākajā numurā : 

1. Visi aicināti uz Saulkrastu svētkiem.

2. “Saulespuķes” vasaras nometnei 10 gadi.

3. SIA „Saulkrastu komunālserviss” aktualitātes.

4. Ekosistēmu pakalpojumi.

5. „Rūķīši” gatavojas skolas gaitām.

6. Paldies par drosmīgu rīcību.

7. Intervija ar gleznotāju Jutu Policju.

8. Novada domes lēmumi.

9. Sporta aktualitātes.

10. Kultūras notikumi.

11. Cita aktuāla informācija.

 

Informatīvais izdevums apskatāms

https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2015/SDZ_julijs_2015_makets.pdf