Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī par izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija, kurā vecāki neievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Ja vecāki neilgu laika periodu (kas nepārsniedz trīs mēnešus) ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, nepieciešams izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas. Ar digitālajiem notāru pakalpojumiem iespējams iepazīties ŠEIT.

Lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. Citi nosacījumi videokonsultācijas notikšanai skatāmi ŠEIT.

Lūdzam nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja jūsu rīcībā ir informācija:

  • par bērniem, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ tuvinieku aprūpē atrodas bez likumiskas pārstāvības,
  • par bērniem, kuru vecāki izbraukuši ārpus valsts un kuri atstāti vieni (visdrīzāk pusaudžu vecumā),
  • par to, vai ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecāki atrodas pašizolācijā,
  • par to, vai aizgādnībā esošo personu aizgādņi atrodas Latvijā, un personai ar ierobežotu rīcībspēju ir atbalsts.

Ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas, lūgums nekavējoties informēt Saulkrastu novada bāriņtiesu, saziņai izmantot tikai elektroniskos saziņas līdzekļus:

Tel. 67142509

Mob.tel. 25708981

[email protected]

Bāriņtiesa aicina būt atbildīgiem par citu un savu veselību, un savu iespēju robežās būt vērīgiem, līdzdarboties un sniegt atbalstu tiem sabiedrības locekļiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams.