Turpmāk Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumus pildīs Rita Brīvkalne, kas jau no 2014. gada ir bijusi Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece.
 
 
 

Ritas iepriekšējā darba pieredze: no 2007. gada Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore darbā ar nepilngadīgām personām.
2007. gadā iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Speciālista policijas darba kvalifikācijā Latvijas Policijas Akadēmijā.
2012. gadā iegūts profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē Rīgas Stradiņa Universitātē, bet 2018. gadā – profesionālais maģistra grāds privāttiesībās un jurista kvalifikācija Baltijas Starptautiskā akadēmijā.
Vēlam veiksmi un izdošanos turpmākajā darbā, veicot Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumus!
Saulkrastu novada dome izsaka vissirsnīgāko pateicību Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Baibai Melderei par ieguldīto darbu, veicot bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumus 24 gadu garumā kopš Saulkrastu novada bāriņtiesas dibināšanas 1996. gadā.
Baiba Meldere turpinās veikt Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus, tāpēc novēlam veiksmi un panākumus turpmākajās darba gaitās. 💐