Saulkrastu novada bibliotēka uz nenoteiktu laiku aicina darbā bibliotēku informācijas speciālistu. 

Galvenie amata pienākumi:

  • nodrošināt kvalitatīvu lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu;
  • veikt bibliotēkas lietotāju reģistrāciju bibliotēku informācijas sistēmā ALISE;
  • kārtot un sistematizēt bibliotēkas krājumu;
  • sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu, elektroniskās datu bāzes u.c. elektroniskos resursus;
  • plānot un organizēt izglītojošus, izklaidējošus un lasīšanas veicināšanas pasākumus;
  • organizēt dažādas izstādes, radošās darbnīcas par noteiktu tēmu dažādām interešu grupām;
  • nodrošināt informācijas pieejamību bibliotēkas tīmekļa vietnēs un laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas”;
  • sagatavot projektu priekšlikumus bibliotēkas darba attīstībai un aktīvi iesaistīties projektu īstenošanā;
  • celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos;
  • piedalīties bibliotēkas pasākumu organizēšanā.

Detalizētāka informācija pieejama ŠEIT.