Saulkrastu novada pašvaldības aktuālās vakances.

Motivētu pieteikumu un CVsūtīt uz e-pastu personals@saulkrasti.lv vai pa pastu: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā.

Tālrunis uzziņām 66950049.