Pēc astoņu Saulkrastu novada deputātu pieprasījuma trešdien, 8. aprīlī tika sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā tika nolemts atcelt lēmumu par atbalstu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuves būvniecībai.

Izskatot Saulkrastu novada domes deputātu grupas pieprasījumu par 2016. gada 27. jūlija domes lēmuma atcelšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot iedzīvotāju iniciatīvas grupas 10.03.2020. iesniegtajā iesniegumā izteikto lūgumu un minētos argumentus,ievērojot apstākli, ka, pieņemot 2016. gada 27. jūlija lēmumu “Par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecību” deputātiem, iespējams, tika sniegta nepilnīga informācija par paredzēto projektu un tas netika vērtēts pēc būtības, kā arī, pieejamā informācija par projekta detaļām 2016. gadā atšķiras no tās informācijas, kura domei sniegta 2019. gadā, Saulkrastu novada dome nolēma atcelt Saulkrastu novada domes 2016. gada 27. jūlija lēmumu “Par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecību”.