Lai arī šogad pēdējais skolas zvans nozvanīja martā, darbi turpinājās citādāk, nekā iepriekš. Visiem šis ir bijis radošs un izaicinājumu pilns gads. Šogad Saulkrastu novada atzinības un naudas balvas saņem 20 pretendenti – labākie novada skolnieki un skolotāji. Sakām lielu paldies par izcilajiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, skatēs, kā arī ikdienas darbā gan skolēniem, skolotājiem, koncertmeistariem, gan arī vecākiem.

Foto no atzinības rakstu pasniegšanas pasākuma.
Foto– Pēteris Gertners

Paldies, mūziķiem Edgaram Balodim un Jānim Lemežim, kā arī “Bemberi maiznīca”par gardo un īpašo Saulkrastu kūku.