Silta, silta saulīte

Istabas galā;

Zaļa,zaļa zālīte

Lieldienu rītā.