Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis aicina iedzīvotājus uz sarunu, lai apspriestu novada aktualitātes un plānus, kā arī sniegtu atbildes uz jautājumiem. 

KAD?

Ceturtdien, 10. septembrī

KUR?

Saulkrastu novada domes zālē, 2. stāvā

Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Normundam Līcim un izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam.

Šādas tikšanās ir plānots rīkot katra mēneša otrajā ceturtdienā.

Atnāc, jautā un uzzini!