Ceturtdien, 23. maijā Saulkrastu novada domes vadība devās uz PII “Rūķītis”, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, tostarp ventilācijas nodrošināšanu bērnu dārza centrālajā ēkā un teritorijas labiekārtošanas darbus. 

Ņemot vērā to, ka paredzētais valsts aizdevums labiekārtošanas darbiem pašlaik nav pieejams, ir plānots ieguldīt pašvaldības līdzekļus pakāpeniskai teritorijas sakārtošanai. Tuvākajā laikā PII “Rūķītis” darbinieki apkopos steidzamākās vajadzības un nodos tās domes vadībai. Ņemot vērā to, ka prioritāte ir bērnu un darbinieku labsajūta, tiks meklēti operatīvi risinājumi, lai panāktu labāko rezultātu.