16. februārī Saulkrastu novada pašvaldības zālē pulcējās ieinteresētie Saulkrastu novada pedagogi, lai spriestu par novada izglītības sistēmas attīstību. Tā kā interesentu bija ļoti daudz – darbnīcā piedalījās vairāk nekā divdesmit izglītības darbinieku – darbs tika organizēts nelielās grupās.

 

 

Tikšanās mērķis bija veidot vienotāku izpratni par nosacījumiem, kas nepieciešami, lai Saulkrastu novada izglītības sistēma attīstītos arī nākamajos gados. Grupu dalībnieki sprieda par to, kādai jābūt ideālajai klases un pirmsskolas grupas telpai, kādai jābūt skolotāju, skolotāju palīgu un skolēnu attiecībai šādā grupā vai klasē. Tāpat skolotāji apsprieda, kāds atbalsts tiem nepieciešams, lai izaicinošo pedagoģisko darbu varētu veikt sekmīgi un ar prieku. Tika spriests arī par jaunām interešu izglītības programmām, kas būtu nepieciešamas Saulkrastu novada bērniem. Daļa no grupu darba rezultāta tika apspriesta kopīgi. Šī skolotāju tikšanās bija neliels solis ceļā uz kopīgāku izpratni par nosacījumiem veiksmīgam izglītības piedāvājuma novadā.

 

Sarunā ar izglītības iestāžu vecāku padomju vadītājiem tika secināts, ka organizējama arī vecāku iesaiste izglītības stratēģijas izstrādē. Par labāko vecāku iesaistes veidu vēl lems, bet šobrīd savus ieteikumus un komentārus var sūtīt uz e-pastu [email protected]

 

Saulkrastu novada izglītības stratēģijas izstrāde turpinās!