Saulkrastu novada pašvaldībā uzsākta pārtikas paku izdale 28 euro vērtībā, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, un bērniem ar invaliditāti, kuri ir deklarēti Saulkrastu novadā un apmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes.

Pārtikas paku izdale tiek organizēta caur izglītības iestādēm Saulkrastos un Zvejniekciemā.

Glīti sasaiņotas un saliktas rindā 144 pārtikas pakas tiek izsniegtas skolēniem, kuru vecāki iepriekš bija pieteikušies Sociālajā dienestā pārtikas paku saņemšanai.

Pie Saulkrastu vidusskolas sastaptā trīs bērnu māmiņa Ilze Liepiņa pēc pārtikas pakām bija ieradusies kopā ar savu vecāko meitu: “Mēs esam daudzbērnu ģimene, ļoti novērtējam šādu atbalstu no pašvaldības puses, ļoti priecājamies, ņemot vērā situāciju, kādā ir nonākušas daudzas ģimenes.”

Savukārt Zvejniekciema vidusskolas koordinators Ainārs Ščerbakovs norāda: “Vecāki ļoti priecīgi, apmierināti par piešķirtajām pārtikas pakām, ļoti ātri un operatīvi visas pārtikas pakas jau esam izdalījuši.”

Saulkrastu vidusskolas atbildīgā par pārtikas paku izdali Oksana Vanaga: “Visiem vecākiem personīgi mēs uzrakstījām vēstuli e – klasē, par pārtikas paku izdali. Šodien no plkst. 9.00. līdz 14.00. visi laipni gaidīti, ja kādi jautājumi, droši var kontaktēties pa tālruni: 29859479.”

Pārtikas pakas tiek nodrošinātas no saņemtās valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai un Saulkrastu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmums pieņemts atbilstoši Ministru kabineta rīkojums Nr. 103

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī un maijā, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo no 5. – 9. klasei izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

No pašvaldības līdzekļiem pārtikas pakas saņem arī bērni no 10. – 12. klasei, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm un bērni ar invaliditāti.

Foto: Pēteris Gertners