Ņemot vērā to, ka daudziem uzņēmumiem sakarā ar Covid-19 izplatību un tā saistītajiem ierobežojumiem ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skartajiem komersantiem.

Lai saņemtu telpu nomas maksas atvieglojumu, komersantam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Iesnieguma veidlapa atrodama ŠEIT.

Krīzes skarto nozaru komersantu, kuriem ir noslēgti nekustamā īpašuma vai kustamas mantas nomas līgumi ar Saulkrastu novada domi, iesniegumus par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu izskata un lēmumus pieņem krīzes vadības grupa, ievērojot Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumus Nr.180. “ Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.