Saulkrastu novada pašvaldība 9. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotā pasākumā “Darbs ar jaunatni manā pašvaldībā. Iespējas un ietekme” dalījās pieredzē par projekta laikā iegūto, akcentējot, kas bija darīts jau pirms tam un kas norisinās pašvaldībā pašlaik, lai darbs ar jaunatni pilnveidotos un novadā darbs ar jaunatni turpinātu attīstīties.

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņēma individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā vidē. 2017. gadā projektā iesaistīto pašvaldību speciālisti piedalījās apmācībās par vīzijas un mērķu noformulēšanu darba ar jaunatni īstenošanai savā pašvaldībā, devās uz vairākām pieredzes apmaiņas vizītēm, kā arī apmeklēja Eiropas līmeņa konferenci Slovēnijā.

“Galvenais iemesls, lai pieteiktos šajā projektā, bija plānošanas dokumenta izveidošana jaunatnes politikas attīstībai. Papildu motivācija projekta dalībai bija tas, ka Saulkrastu novadā tika atklāta “Jauniešu Māja”, kas deva jaunas iespējas jaunatnes jomas attīstībai un iespējām jauniešiem kopumā,” atklāj Renārs Peksis, “Jauniešu mājas” jaunatnes darbinieks. Viņš atzīst, ka šī projekta laikā iegūtos rezultātus var redzēt “Jauniešu mājas” darbībā. “Izveidojām sadarbību ar citiem jauniešu centriem, ieguvām jaunu pieredzi un zināšanas. Projekta laikā notika arī starptautiskas konference, kur tika iepazīts darbs ar jaunatni vietējā līmenī no citām valstīm. Saulkrastu pašvaldība šajā konferencē izmantoja iespēju, lai prezentētu savu pieredzi kolēģiem no citām ES valstīm,” stāsta R. Peksis.

Kopumā 2017. gadā starptautiskajā projektā iesaistījās šādas septiņas Latvijas pašvaldības: Dundagas novada, Limbažu novada, Valmieras pilsētas, Brocēnu novada, Saulkrastu novada, Auces novada un Kocēnu novada pašvaldības. Pašvaldības projektā iesaistījās konkursa kārtībā. Kopumā JSPA saņēma 42 pašvaldību pieteikumus. Ņemot vērā lielo interesi par projektu, JSPA papildus projekta aktivitātēm īstenoja konferenci pašvaldību pārstāvjiem, kuras mērķis bija stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldībās, stāstot par dažādiem atbalsta mehānismiem darbā ar jaunatni, tostarp, programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām.