Saulkrastu novada pašvaldība saņēmusi LIFE+ Ekosistēmu pakalpojumu ceļojošo balvu par ekosistēmu pakalpojumu pieejas ieviešanu Saulkrastu novadā, aktualizējot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus un izveidojot dabas dizaina parku “Baltā kāpa”.

Mums rūp daba, tāpēc īpaši priecājamies saņemt šo skaisto apbalvojumu, kuru mums būs tas gods turēt savā pārraudzībā turpmākos divus gadus.