Saulkrastu novada domē šobrīd notiek aktīvs darbs pie jaunas izglītības politikas veidošanas, kas skars visas Saulkrastu izglītības iestādes.  Lai virzītos uz šo mērķi, aprīļa beigās darbu uzsāka jaunā izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne, kura izstrādā priekšlikumus novada izglītības sistēmas reorganizācijai.

Kā norāda R. Urtāne: “Viens no izglītības politikas stūrakmeņiem ir viena, uz izglītības inovācijām balstīta vispārizglītojoša skola mūsu bērniem un jauniešiem jau 2021./2022. mācību gadā.”

Domājot par vienotas nākotnes vidusskolas izvedi Saulkrastu novadā un audzēkņiem, izglītības darba speciāliste iesaka pārskatīt Saulkrastu novada domes 26. februārī pieņemto lēmumu par 10. klases izveidi.

Pēc pārrunām ar visu izglītības iestāžu pārstāvjiem, tuvākajā laikā notiks tikšanās ar domes deputātiem, kuru laikā izglītības darba speciāliste iepazīstinās ar iespējamiem skolu reorganizācijas modeļiem, kā arī informējam, ka nākotnē ir plānots rīkot sabiedriskās apspriešanas ar izglītojamiem un viņu vecākiem. Apkopojot visu pušu viedokļus un vajadzības, tiks veikta situācijas analīze un priekšlikumu sagatavošana iesniegšanai domei. Process varētu ilgt vairākus mēnešus, lai reorganizāciju varētu noslēgt 2021. gada pavasarī un mācības pēc jaunā izglītības modeļa uzsākt ar 2021./2022. m.g. 1. septembri.