Saulkrastu novada pašvaldība informē, ka Lieldienu laikā plānotas izmaiņas pašvaldības administrācijas, Klientu apkalpošanas centra, Sociālā dienesta, Dzimtsarakstu nodaļas, kā arī Bāriņtiesas darba laikā.
Ceturtdien, 9. aprīlī, ir saīsinātais darba laiks līdz 16.00, savukārt no 10. aprīļa līdz 13. aprīlim – slēgts.