Saulkrastu novada pašvaldība informē, ka svētku laikā plānotas izmaiņas pašvaldības administrācijas, Klientu apkalpošanas centra, Sociālā dienesta, Dzimtsarakstu nodaļas, kā arī Bāriņtiesas darba laikā.
 

Ceturtdien, 30. aprīlī, ir saīsinātais darba laiks līdz 16.00, savukārt no 1. maija līdz 4. maijam– slēgts.