Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, Saulkrastu novada dome aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību līdz 2020. gada 9. jūnijam apmeklēt klātienē Saulkrastu pilsētu pašvaldību, tās iestādes un kapitālsabiedrības. Aicinām izmantot e – pakalpojumus, telefonisko saziņu.

Saulkrastu Klientu apkalpošanas centrs:

Apmeklētājiem slēgs līdz 9.06.

Aicinām izmantot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv

Valsts ieņēmuma dienesta sniegtos pakalpojumus aicinām pieteikt EDS elektroniskajā sistēmā www.eds.gov.lv

Sazināties ar Saulkrastu Klientu apkalpošanas centru, iespējams, telefoniski:

Mob. 25767651

Tālr. 67142530

Tālr. 67951250

vai rakstot uz e-pastu: [email protected]

Saulkrastu pašvaldības policija:

Administratīvā nodaļa, kurā ietilpts lietvedis, nepilngadīgo lietu vecākā inspektore un nodaļas priekšnieks no 13. marta līdz 9. jūnijam ierobežo apmeklētāju plūsmu.

Iesniegumus, pieteikumus, lūgumus, paskaidrojumus u. tml. iesniegt:

 1. Ievietot pie ieejas esošajā pastkastītē;
 2. ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību;
 3. elektroniski [email protected]
 4. caur portālu latvija.lv

Jautājumu gadījumā ZVANĪT 67142512 darba laikā:

P 08:00 – 17:30

O 08:00 – 17:00

T 08:00 – 17:00

C 08:00 – 17:00

P 08:00 – 13:30

Neatliekamības gadījumā ZVANĪT uz 24/7 67142525

Saulkrastu sociālais dienests:

Sociālais dienests apmeklētājiem slēgts no 16.03. – 9.06.

Lai saņemtu pakalpojumus, lūdzam sazināties elektroniski pa e-pastu vai zvanot pa tālruni:

IESNIEGUMUS U.C. DOKUMENTUS LŪDZAM ATSTĀT KASTĒ, KAS ATRODAS UZ GALDA VAI

SOCIĀLĀ DIENESTA PASTKASTĪTĒ PIE PAŠVALDĪBAS POLICIJAS!

Saulkrastu novada bāriņtiesa:

Saulkrastu novada bāriņtiesa līdz 9. jūnijam saziņu un konsultācijas ar iedzīvotājiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas, ārkārtas situācijās, kad būs apdraudēta bērna veselība, dzīvība un drošība.

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus – tos nosūtot elektroniski e-pastā [email protected], pa pastu, vai ievietot pastkastītē pie domes.

Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 2020. gada 9. jūnija.

Visos nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruņiem: 67142509; 25708981 vai elektroniski: [email protected]

Sociālās aprūpes māja:

Noteikta karantīna līdz 9.06. Iemītnieku apmeklējumi aizliegti!

Saziņai: Tālr. 67951283

PSIA „Saulkrastu slimnīca”:

PSIA,,Saulkrastu slimnīca” no 11. marta tiek noteikta karantīna.

Klientu apmeklējums slimnīcā ir aizliegts!

Termiņš atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Rūpējoties par savu un apkārtējo veselību, aicinām arī poliklīniku apmeklēt galējas nepieciešamības gadījumos un izvērtēt pierakstus pie speciālistiem,
ja ir atbilstība kādai no ierobežojošajām grupām.
Info pa tālruņiem 67952700 vai 67952445
SPKC diennakts tālrunis 67271738

Saulkrastu novada būvvalde:

No š.g. 16. marta līdz9. jūnijam Saulkrastu novada būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņems. Būvniecības procesu nodrošinās elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Pakalpojumu sniegšana un konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot tālruni 67142519 vai e-pastu [email protected]

Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa:

Informācija par NĪN un nomaksas iespējam pieejama portālā www.e-pakalpojumi.lv, neskaidrību gadījumā var zvanīt 67142517.

Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļa:

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa līdz 9. jūnijam klātienē apkalpo tikai jaundzimušo reģistrācijas un miršanas reģistrācijas gadījumos, iepriekš sazinoties pa tālruni: 67142509; 25708981.

Iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām Dzimtsarakstu nodaļa pieņem elektroniski, izmantojot portālus www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv. Laulību iesniegumi tiek pieņemti elektroniski ar abu laulību pieteicēju drošu elektronisko parakstu.

Plānotās laulību ceremonijas, saskaņojot ar pieteicējiem, tiks, vai nu pārceltas vai notiks bez svinīgas ceremonijas un viesiem – tikai jaunlaulāto un liecinieku klātbūtnē.

Jebkuru civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos lūdzam konsultēties telefoniski pa tālruņiem 67142509; 25708981 vai elektroniski [email protected]

Izvērtēsim nodaļas apmeklēšanas nepieciešamību, būsim atbildīgi un sargāsim sevi un viens otru!

Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļa:

Informējam, ka Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti, labiekārtošanas darbu vadītāja un ainavu arhitekte apmeklētājus nepieņem!

Jautājumos par zemes ierīcības projektu izstrādi un zemes nomas līgumiem, konsultēties pa tel. 26140880 un e-pastu: [email protected]

Koku ciršanas jautājumos-konsultēties pa telefonu- 67142526 vai e-pastu [email protected]

Saulkrastu kultūras centrs:

No 13.03. – 9.06. atceļ visu publisko pasākumu, mēģinājumu un nodarbību norisi, neatkarīgi no apmeklētāju skaita.

Saziņai: 67954179,

Saulkrastu sporta centrs:

Apmeklētājiem slēgts līdz 9.06. Visi abonementi tiks pagarināti, tiklīdz sporta cents atsāks darbību.

Saziņai: 29234556

[email protected]

Jauniešu māja:

Apmeklētājiem slēgta līdz 9.06.

Saziņai: 29445270

Saulkrastu novada Tūrisma informācijas centrs:

Apmeklētājiem slēgts līdz 9.06. TIC pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti.

Saziņai: 26149948, e-pasts [email protected]

Saulkrastu novada bibliotēka:

No 13. marta līdz 9. jūnijam Saulkrastu novada bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta. Šajā laika posmā bibliotēkā paredzētie publiskie pasākumi, datorapmācības, radošās darbnīcas un projekta pasākumi nenotiks.

Aicinām lasīt e-grāmatas https://www.3td.lv/

Tālrunis uzziņām: 67951502, 25767667

Visiem lasītājiem paņemto iespieddarbu nodošanas termiņš automātiski tiek pagarināts līdz 2020. gada 19. jūnijam bez kavējuma naudas piemērošanas.

Lūdzam paņemtās grāmatas un citus iespieddarbus līdz 9. jūnijam uz bibliotēku nenest!

Saulkrastu vidusskola:

Pārtraukts mācību process klātienē, mācības notiek attālināti.

Saziņai: 67951638

Zvejniekciema vidusskola:

Pārtraukts mācību process klātienē, mācības notiek attālināti.

Saziņai: 67954037

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola:

Pārtraukts mācību process klātienē, mācības notiek attālināti.

Saziņai: 26563226

Saulkrastu PII “Rūķītis”:

Darbojas dežūrgrupa un pirmsskolas sagatavošanas grupa piecgadniekiem un sešgadniekiem.

Saziņai: 29136440

SIA “ZAAO”:

ZAAO aptur klientu apkalpošanu klātienē, noteiktas izmaiņas atsevišķu pakalpojumu sniegšanā.

 • No 16. marta EKO – laukumos birojos un EKO laukumos var nodot to iepakojumu pārstrādei, kas nav saistīts ar naudas iekasēšanu. EKO laukumos-birojos netiks slēgti līgumi klātienē;
 • Sadzīves atkritumu konteineru tukšošana notiek pēc plānotā grafika;
 • Tiek pārtraukta pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar tiešu kontaktu ar klientu viņa mājvietā vai birojos, tai skaitā braukšana uz birojiem pēc makulatūras kastu satura vai nolietotas elektrotehnikas savākšana;

Nodrošināsim saziņu darba dienās darba laikā pa tālr.64281250 un e-pastu [email protected]

SIA “Saulkrastu komunālserviss”:

SIA “Saulkrastu komunālserviss” no šī gada 16. marta līdz 9. jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Liepu ielā 3, Saulkrastos.

Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem:

 • par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.nr. 67961361 vai e-pasts [email protected],
 • par rēķiniem un maksājumiem – pa tālr.nr. 25602831,
 • par pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, tehniskajiem noteikumiem un izbūvēto tīklu pieņemšanām – pa tālr.nr. 28638505,
 • par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, ielu apgaismojumu, traktortehnikas pakalpojumiem – pa tālr.nr: 20242148,
 • par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem, pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem un siltumenerģijas piegādi – pa tālr.nr: 29283625 ,
 • dokumentus iespējams atstāt pasta kastītē pie biroja ēkas Liepu ielā 3, Saulkrastos.