3. maijā Zivju fonda projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs” ietvaros, Aģes, Ķīšupes un Pēterupes upju lejtecēs tika ielaisti 5000  smolti – taimiņu mazuļi kas izaudzēti z/i “BIOR” zivju audzētavā „Tome”.

Taimiņu mazuļi tika iegūti no Aģes, Ķīšupes, Pēterupes un Inčupes upju grīvas pieguļošajos piekrastes ūdeņos nozvejotajiem vaisliniekiem. Par smoltiem sauc zivju mazuļus divu gadu vecumā, kad tie spēj pieņemt dabiskos apstākļus un doties tālāk uz jūru. Pēc trīs gadiem tie jau ir pietiekami izauguši, lai atgrieztos nārstot dzimtajā pusē.

Tāpat, lai sekmētu zivju ielaišanas efektivitātes novērtējumu, veikta zivju iezīmēšana ar nogrieztu spuru.

Zivju mazuļi Aģes, Ķīšupes, Pēterupes un Inčupes upju lejtecēs tiek ielaisti kopš 2012. gada. Arī turpmākos gados tiks realizēti līdzīgi projekti, kas ļaus iegūt jūtamus rezultātus taimiņu populācijas palielinājumam.