Pasaule strauji attīstās, sabiedrības uztvere un komunikācijas tendences mainās. Arī Saulkrasti attīstās, tāpēc, sekojot Raiņa citātam “pastāvēs, kas pārvērtīsies”, arī Saulkrastu novads ir ticis pie jauna zīmola. Respektējot un saglabājot novada kultūrvēsturiskos akcentus, ar jauno identitāti tiek sperts solis Vidzemes piejūras reģiona attīstības virzienā.

“Kā viens no būtiskākajiem Saulkrastu attīstības virzieniem ir pārtapšana no sezonālas kūrortpilsētas uz vietu, kur iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir augstvērtīgs infrastruktūras, kultūras un tūrisma piedāvājums visa gada garumā. Saulkrasti kļūst par vislabāko vietu jaunām ģimenēm, jaunām investīcijām un lieliskai atpūtai“ skaidro Saulkrastu domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.

MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS

Saulkrastu novada misija ir nodrošināt stabilu un ilgtspējīgu vidi cilvēka, ģimenes un uzņēmējdarbības dabiskai izaugsmei. Saulkrasti ir vieta, kur plānot savas ģimenes nākotni, kur veidot savu biznesu un ieguldīt, kur atgriezties pēc studijām un kur meklēt mieru un harmoniju, vienlaicīgi esot tuvu galvaspilsētai. Novada būtiskākās vērtības ir ģimene, cilvēks un, bez šaubām, daba, kas Saulkrastos ir tik fantastiska. To visu reprezentē Saulkrastu jaunā vizuālā identitāte – saprotama vizuālā valoda, atmiņā paliekošs simbols un logo, mierīgas un harmoniskas pamatkrāsas, pārdomātas akcentu krāsas. Katra no jaunās identitātes krāsām sakņojas dabā redzamajās. Kopējais zīmola emocionālais fons ir mierpilns, ģimenisks, vienlaicīgi arī mūsdienīgs un piezemēts, gluži kā esošie un topošie saulkrastieši.

LOGO

Saulkrasti savā jaunajā logo ir atbrīvojušies no piejūras kūrortpilsētām raksturīgajiem intensīvajiem zilajiem un dzeltenajiem toņiem, kas tik ļoti iezīmē sezonalitāti.

“Iepriekšējais Saulkrastu logo bija vizuāli pārlieku piesātināts, kas apgrūtināja tā uztveramību un izmantošanu ikdienas komunikācijā. Mainoties medijiem un digitālajai videi ieņemot arvien lielāku lomu, ir svarīgi izveidot vizuālo identitāti, kura darbojas dažādās platformās,” jauna logo nepieciešamību komentē Azai Studios mākslinieciskais direktors Krists Dārziņš.

Jaunais novada logo apvieno saules rita (ritma) atainojumu uz stabilas, līdzsvarā esošas pamatnes (līnija – horizonts, krasta līnija), veidojot mierīgu un sabalansētu, bet tajā pašā laikā darbīgu noskaņu. Logo ir lakonisks un viegli atpazīstams. Tā tonis respektē Saulkrastu kultūrvēsturiskās vērtības.

Tas konstruēts, lai būtu elastīgs un viegli izmantojams dažādos izmēros un dažādās platformās. Atbilstoši mūsdienu digitālās vides tendencēm, ir izveidota arī Saulkrastu novada logo animācija, kas, līdzīgi kā logo, simbolizē Saulkrastu dabu – jūru, viļņus un saules ritu.

VIENOTS NOVADA TĒLS

Lai radītu pēc iespējas atpazīstamāku un stabilāku novada reputāciju, ir izveidoti radniecīgi zīmolu atvasinājumi visām Saulkrastu pašvaldības iestādēm, tādējādi veidojot vienotu novada tēlu. Tas nodrošina daudz efektīvāku komunikāciju, daudz spēcīgāk atspoguļo novada misiju, vīziju un vērtības, kā arī veicina novada pasākumu atpazīstamību plašākā mērogā.

Jaunās vizuālās identitātes vadlīnijas paredz to, ka tiks veidotas vienotas un mūsdienīgas pasākumu afišas, atjaunoti iestāžu sociālo tīklu profili, pēc iespējām arī pilsētvidē tiks izvietoti vizuālo identitāti pastiprinoši objekti (norādes, informatīvas izkārtnes, banneri u.c.).

Kā viens no 2020. gada mērķiem ir izveidot vienotu novada mārketingu, tai skaitā izvietot vides reklāmas uz autoceļa “VIA Baltica”.

AR JAUNAJĀM SAULKRASTU NOVADA VADLĪNIJĀM IESPĒJAMS IEPAZĪTIES ŠEIT.

SAUKLIS – SAULES RITMĀ

Darba procesā izkristalizējies novada sauklis “Saules ritmā” raksturo Saulkrastu novada vēlmi būt aktīviem visa gada garumā, ne tikai pludmales sezonā. Saulkrasti ir brīnišķīga vieta, kur baudīt rudenīgus pārgājienus vai ziemā nodoties distanču slēpošanai gar jūru. Saulkrastieši dzīvo Saules ritmā, turot godā savas tradīcijas un dabas vērtības, kā arī svinot latviešu gadskārtu svētkus.

Apzinoties un lepojoties ar savām saknēm, virzāmies uz attīstību!

DARBA GAITA

Pašvaldībai uzsākot atjaunotas vizuālās identitātes izstrādātāju meklējumus, tika izskatīti vairāki varianti, kā rezultātā tika uzsākta sadarbība ar Azai Studios. Tā ir dizaina studija, kas bāzēta Ņujorkā ar atzaru Rīgā. Studijai ir vērā ņemama pieredze ne tikai jaunu zīmolu izveidē, bet arī darbā ar pašvaldību zīmolu (Liepājas novada pašvaldība), kas ir visnotaļ specifisks.

Pirms dizaina izstrādes tika veikts stratēģisks darbs Austras Jāvaldes-Dārziņas vadībā. Tika rīkotas vairākas intervijas ar darba grupu, kas vizuālās identitātes veidotājiem sniedza priekšstatu par Saulkrastu kultūrvēsturi, tūrismu, novada aktualitātēm, kā arī attīstības stratēģiju. Darba grupā piedalījās Ilze Jakuša-Kreituse (Saulkrastu kultūras centrs), Beāte Barčevska-Mukāne (Saulkrastu kultūras centrs), Gita Memmēna (Tūrisma informācijas centrs), Marika Grasmane un Asnate Rancāne (Sabiedriskās attiecības), domes priekšsēdētājs Normunds Līcis un priekšsēdētāja padomnieks, Saulkrastu uzņēmēju biedrības vadītājs Artūrs Ancāns. Interviju rezultātā tika izdarīti secinājumi par to, kas ir novada zīmola misija, vīzija un kādas ir novada vērtības. Ne mazāk svarīgi ir zīmolā ietvert arī novada nākotnes mērķus un attīstības virzienus, kā arī apzināties mērķauditoriju. Kad stratēģiskais darbs tika izdarīts, nākamais solis bija to visu atspoguļot caur vizuālo valodu. Dizaineris Krists Dārziņš izstrādāja dizaina piemēru paletes (mood-board), no kurām darba grupa izvēlējās vispietuvinātāko tieši dabiskajam tēlam. Dizaineris, turpinot darbu, izveidoja jau izvēlētā stila konkrētus piemērus, lai atspoguļotu to, kā zīmols izskatīsies dabā. Jāpiebilst, ka tika veikta arī pamatīga apkārtnes izpēte, kas palīdzēja dizainu veidot pēc iespējas iekļaujošāku un atbilstošāku videi. Noslēdzošie soļi bija paša logo un vadlīniju izstrāde. Ar vadlīnijām, lietošanas piemēriem, kā arī lejupielādes materiāliem iespējams iepazīties speciāli Saulkrastu novada zīmolam veidotā mājaslapā, kas veidota tā, lai jebkuram būtu viegla un ērta piekļuve vienmēr atjaunotai vadlīniju versijai.

2020. gada gaidā norisināsies aktīvs darbs pie zīmola ieviešanas un iedzīvināšanas. Paredzēts atjaunot Saulkrastu pašvaldības mājas lapu, kā arī ikmēneša informatīvo izdevumu “Saulkrastu Domes Ziņas”. Pārejas posms uz jauno zīmolu ir noteikts līdz šā gada 1. septembrim.