Saulkrastu peldvietā „Centrs" trešo gadu pēc kārtas plīvos Zilais Karogs. Tas nozīmē, ka ir izpildīti starptautiskās ekoprogrammas 29 kvalitātes kritēriji ūdens, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, tostarp arī labiekārtojuma un servisa jomās.

Starptautiskā žūrija ir izvērtējusi šogad pieteiktās Latvijas peldvietas un jahtu ostas. 2016.gadā Latvijā plīvos 19 Zilie karogi - 17 no tiem peldvietās un 2 jahtu ostās.

 

Zilais Karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas ir plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju vidū. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas.