Priecājamies, ka mazajiem Saulkrastu PII “Rūķītis” audzēkņiem, rotaļājoties bērnudārza pagalmā, būs iespēja brīvi pārvietoties, stumt ķeras un leļļu ratiņus pa glīti ierīkotiem gājēju celiņiem bērnudārza pagalmā. 
 
 

Saulkrastu novada pašvaldība augustā uzsākta gājēju celiņu seguma atjaunošana darbus PII „Rūķītis”. Pēc tirgus cenu izpētes izvēlēts uzņēmējs „SIA Lastrada”. Darbu izmaksas, 19949,76 eiro (bez PVN), tiks segtas no pašvaldības budžeta.