Neparasts satraukums, rosība, ziedi, dāvanas un sarkanā lente… šāda svinīga aina šodien bija vērojama pie Saulkrastu slimnīcas dienas stacionāra durvīm! Ar patiesu prieku slimnīcas vadītāja Santa Ancāne atklāja jaunās, izremontētās dienas stacionāra telpas Saulkrastu slimnīcā. Gaiši, patīkami un mūsdienīgi – tā varētu raksturot redzēto, ne velti ir tāds teiciens, ka arī sienas palīdz ārstēt.

Kā norāda slimnīcas vadītāja Santa Ancāne, pēc remonta telpas ir kļuvušas ērtākas, mūsdienīgākas, ir nomainīti radiatori, uzlabota medicīnas personāla izsaukšanas sistēma, nomainīta apgaismojuma sistēma, veikti uzlabojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā, uzstādīta ventilācijas sistēma, veikti uzlabojumi ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmā, telpas ir labāk piemērotas personām ar kustību traucējumiem, telpām ir nomainītas durvis, kā arī īstenoti citi interjera risinājumi.

Slimnīcas vadītāja norādīja, ka ir ļoti apmierināta ar darba rezultātu un cer, ka tas iepriecinās arī dienas stacionāra apmeklētājus.

Projektētājs: SIA “Arhitektes I.Kalveles birojs”

Vienkāršotās rekonstrukcijas darbus veica: SIA “FF”

Vienkāršotas rekonstrukcijas darbi tika veikti projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” (projekta identifikācijas numurs 9.3.2.0/18/I/021) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” trešās projektu atlases kārtas ietvaros). Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums 73961 eiro.

Foto Baiba Stjade