Saulkrastu Sociālais dienests aicina daudzbērnu ģimenes saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksu 100% apmērā bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, un brīvpusdienas bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vidusskolās 6.-12.klasē.

 

Lai daudzbērnu ģimene saņemtu ēdināšanas izdevumu apmaksu pirmsskolas izglītības iestādē un/vai brīvpusdienas skolā, likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā. Lai saņemtu šos atvieglojumus, vienam no vecākiem un bērnam jābūt deklarētam Saulkrastu novadā.

Ēdināšanas izdevumus pirmsskolas izglītības iestādē piešķir uz periodu līdz kalendārā gada beigām. Brīvpusdienas skolā piešķir uz vienu mācību gadu.

Apmeklētāju pieņemšana Sociālajā dienestā:

Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 108. kabinetā

Pirmdienās 11:00-12:00 / 13:00-18:00

Ceturtdienās 9:00-12:00 / 13:00-18:00

Plašāka informācija pa tālruni 67142511.