Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 08.10.2020. vēstuli Nr.36-1-04/1467 “Par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu”, noteikt, ka sākot ar 12.10.2020. Saulkrastu sociālajā dienestā klientu pieņemšana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pieteikties pa tālruni: 67142511