Saulkrastu uzņēmēju biedrība aicina visus uz svinīgo Latvijas valsts karoga pacelšanas pasākumu 18.novembrī plkst.12.00 Ainažu ielā 4.