Šī gada augustā Saulkrastu novada dome pieņēma saistošos noteikumus, kas paredz, ka braukšanas maksas atvieglojumus var saņemt ne vien novada izglītības iestāžu audzēkņi, bet arī seniori, kuri sasnieguši 70 gadu vecumu un savu dzīvesvietu ir deklarējuši Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. Braukšanas maksas atvieglojumi tiek piemēroti visu gadu braucieniem Saulkrastu novadā, nepārsniedzot četrus braucienus mēnesī.

Lai nokārtotu visas nepieciešamās formalitātes elektroniskās abonementa biļetes saņemšanai, nepieciešams vērsties ar iesniegumu Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā8, Saulkrastos. Tālrunis informācijai 67142530.

Iesnieguma veidlapa ir pieejama uz vietas Klientu apkalpošanas centrā, kā arī vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā „Pakalpojumi”, „Lietvedības pakalpojumi”.

Klientu apkalpošanas centra darba laiks

Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00

Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 18.00

Piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma)