Saulkrastu novada seniorus (iedzīvotājus no 54 gadu vecuma) septembra pirmdienās aicinām apmeklēt BEZMAKSAS vingrošanas nodarbības Saulkrastos un Zvejniekciemā Marikas Gladkijas vadībā. Nodarbībās varēs apgūt un praktizēt senioriem piemērotu vingrinājumu kopumu, kas veicina fizisko izturību, aktīvu dzīvesveidu un kustību prieku.

Vingrošanas nodarbības notiks:

Pirmdienās, plkst. 8:30 – 9:30 Kultūras namā “Zvejniekciems”;

Pirmdienās, plkst. 10:00 – 11:00 Saulkrastu sporta centra mazajā zālē.

Uz nodarbībām lūdzu ņemiet līdzi savus vingrošanas paklājiņus!

Plašāka informācija par nodarbībām un to norisi, zvanot pa tālr. 67142515 vai rakstot uz e-pastu: [email protected].

Nodarbību laikā notiks fotografēšana, kā arī dalībnieku reģistrēšana un anketēšana. Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/087 ietvaros, kuru 100% apjomā finansē Eiropas Sociālais fonds.