SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem regulāri tiek nosūtīti rēķini par kārtējā mēnesī saņemto pakalpojumu, tajos tiek norādīta aktuālā informācija ne tikai par kārtējo apmaksājamo summu, bet arī cita veida informācija, piemēram, rēķina apmaksas termiņš, ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi un to verifikācijas termiņš.

Ņemot vērā to, ka daudziem klientiem ūdens skaitītājuverifikācijas termiņš tuvojas beigām vai jau ir beidzies, atgādinām, ka to laicīga nomaiņa var pasargāt no liekiem tēriņiem.

Lūgums visiem SIA “Saulkrastu komunālserviss” ūdenssaimniecības klientiem, kuru ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņš tuvojas beigām vai ir beidzies, sazināties ar uzņēmuma pārstāvi pa tālruni: 26568925, lai vienotos par skaitītāju nomaiņas laikiem.