SIA “Saulkrastu komunālserviss” ar 2020. gada 13. janvāri uzsāka darbus pie Saulkrastu novada ielu un ceļu apgaismojuma uzturēšanas darbu veikšanas. SIA “Saulkrastu komunālserviss” apzinās, ka ir darbi, kuru rezultātus iedzīvotāji uzreiz nevar redzēt, taču, lai apgaismojums būtu redzams, tā tehniskais stāvoklis ir jānovērtē, jāapseko un jāsaved tehniskā kārtībā atbilstoši mūsdienu prasībām.

 

Šajā laika posmā ir apsekots 351 apgaismes stabs (saremontēti 70 stabi), 46 apgaismes iekārtas (saremontētas 26) un 106 apgaismes armatūras, ir nomainītas 66 apgaismes lampas, ir novērsti 50 apgaismes bojājumi, ir apsekots un veikti profilaktiskie remonta darbi 41 apgaismes starpposmu drošinātājam.

Veicot ceļu un ielu apgaismojuma infrastruktūras apsekošanas darbus, ar visneatbilstošāko tehnisko stāvokli tika atzīti gājēju pāreju apgaismojuma stabi Rīgas un Murjāņu ielu krustojumā, Ainažu un Bīriņu ielu krustojumā, Tallinas un Ostas ielu krustojumā un Tallinas un Atpūtas ielu krustojumā.

Lai nodrošinātu gājēju veselības aizsardzību un dzīvības drošību, SIA “Saulkrastu komunālserviss” organizēja šo gājēju pāreju apgaismojuma stabu nomaiņas un izbūves darbus pret mūsdienu prasībām atbilstošiem apgaismojumiem (zemāk foto).

Šobrīd darbi ir pabeigti un jaunie gājēju pāreju apgaismojuma stabi var sākt savu misiju – sargāt un rūpēties par gājēju drošību.