Saulkrastu novada pašvaldībā aktīvi darbojas pirmie skolēni, kas iesaistījušies bērnu un jauniešu vecumā no 13-19 gadiem nodarbināšanā vasaras periodā, kas noteikti 2002. gada 8. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”.

Lai piedāvātu iespēju skolēniem apgūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi, ar pašvaldības atbalstu arī šogad tāda iespēja tiek nodrošināta.

Kā norāda Labiekārtošanas darba vadītāja Iveta Jurkeviča, strādāt gribētāju skaits Saulkrastu novadā netrūkst, ir skolēni, kas jau trešo gadu pēc kārtas nāk un izmanto šo iespēju. Tiek ravētas puķudobes, sakopti apstādījumi, atraktas laipas kāpās. Šonedēļ Novada attīstības nodaļā darbus uzsāka deviņi skolēni, kas strādās turpmākās divas nedēļas.

Pēc otrās darba dienas smaidīgi, runīgi un enerģijas pini visi pulcējas pie domes, lai kopā ar darba vadītāju pārrunātu paveikto, jautājot, vai pēc darba dienas beigām pietiek spēka arī citām aktivitātēm? Visi vienbalsīgi teic, – jā, un, čalodami kopā, bariņā dodas izbaudīt atlikušo dienas daļu.

Atgādinām, ka šāds lēmums par bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu vasaras periodā tika pieņemts 30. jūnija domes sēdē.