Saulkrastu sociālais dienests organizē atbalsta grupu tuviniekiem, kuru ģimenēs ir personas ar īpašām vajadzībām. Atbalsta grupā gaidīts ikviens radinieks vai ģimenes loceklis, kurš aprūpē personu ar īpašām vajadzībām.