Janvārī pabeigta Saulkrastu Sociālās aprūpes mājas sanitārās zonas pārbūve. Pēc veiktā remonta aprūpes mājas klientiem un personālam ir pieejams mūsdienu prasībām atbilstošs sanitārais mezgls, kā arī izremontēta veļas mazgātava un žāvētava. Darbus veica SIA“BK Māja”.

Pašlaik Sociālās aprūpes mājā atrodas 34 personas ar smagu invaliditāti un ar vecumu saistītu neapmierinošu veselības stāvokli, kuriem nepieciešama nepārtraukta profesionāla uzraudzība. Ikdienā par aprūpes mājas iedzīvotājiem rūpējas personāls 15 darbinieku sastāvā.