Šodien, 3. martā, plkst. 11.00 Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija pulcējās uz izbraukuma sēdi Carnikavā, lai lemtu par tālāko rīcību saistībā ar ledus sastrēgumu veidošanos Gaujas augštecē.
2. marta pēcpusdienā Gaujā sākās intensīva ledus iešana un vakarā izveidojās ledus sastrēgums apmēram pusotru kilometru no Gaujas ietekas jūrā. Upē strauji cēlās ūdens līmenis, appludinot arī dažas ēkas. Tas apstājās 30 centimetrus no kritiskās robežas, kuru sasniedzot, sāktos nopietnākas problēmas, nāktos slēgt P1 ceļu, kas savieno Carnikavu ar Ādažiem.
Civilās aizsardzības komisija dabā apskatīja ledus sablīvējumus Gaujā. Komisija novērtēja situāciju Gaujas labajā krastā, kur 2015. gadā uzbūvētais aizsargdambis no plūdiem pasargājis ievērojamu skaitu īpašumu, kā arī labajā krastā applūdušos īpašumus, kuru saimnieki savulaik iebilda par dambja būvniecību. Kā pauž vietējie iedzīvotāji, pašlaik lielākās bažas rada nevis iespējamie plūdi, bet bīstamie ledus sastrēgumi pie apdzīvotajiem īpašumiem.
Lai novērtētu situāciju plūdu apdraudējuma dēļ, izbraukuma sēdē piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.
Gala lēmumu par rīcību šajā situācija komisija pieņēma pēdējā apskates vietā Gaujmalā pie Cēlājiem, kur izveidojies ledus sastrēgums. Šī arī tiek uzskatīta par potenciālo spridzināšanas vietu.
Novērtējot situāciju un uzklausot ekspertu viedokļus, klātesošie komisijas locekļi vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ka situācija tiks vērota līdz 4. marta rītam. Vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki sākuši gatavoties ledus spridzināšanai šajā vietā – sprāgstvielu izvietošanai uz ledus.
Ūdens līmenis šobrīd ir stabilizējies, taču, ja ledus sastrēgumi nakts laikā joprojām nebūs izkustējušies, tiks veikta ledus spridzināšana, lai mazinātu kaitējumu, ko varētu radīt ledus kustība un ūdens līmeņa paaugstināšanās – applūstu vēl citi īpašumi, īpaši, kas atrodas Gaujas ārējos līkumos, kā arī tiktu nodarīti neprognozējami bojājumi tilta konstrukcijām.Ja ledus satrēgums izkustēsies, spridzināšana netiks veikta.
Arī VARAM ministrs atbalsta komisijas pieņemto lēmumu un uzsvēra, ka, ja tomēr plūdi notiks, ministrija sniegs nepieciešamo atbalstu pašvaldībām.
Sēdē piedalījās Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Zemessardzes, vides dienesta, mediju pārstāvji, kā arī Carnikavas, Ādažu un Saulkrastu novada domes priekšsēdētāji.