Šobrīd tiek veikta dubultās virsmas apstrāde, kam sekos jaunu nobrauktuvju izbūves darbi uz pieguļošajiem īpašumiem, uzstādītas ceļa zīmes, kā arī izbūvētas caurtekas un jauna apgaismojuma līnija.

Jau esam informējuši, ka šīs ielas pārbūve daļēji tiek finansēta no ELFLA līdzekļiem.
Pašvaldība Baltijas ielas pārbūves projektu 2019. gada nogalē iesniedza atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un saņēma Lauku atbalsta dienesta atbalstu ielas pārbūvei.
Kopējās projekta izmaksas 195 685,66 EUR, no kurām pašvaldības finansējums ir 47818,34 EUR, savukārt ELFLA finansējums- 147867,32 EUR
Projekta Nr. 19-04-A00702-000074
Projekta nosaukums ”Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve”
Foto: Pēteris Gertners
Jau esam informējuši, ka šīs ielas pārbūve daļēji tiek finansēta no ELFLA līdzekļiem.
Pašvaldība Baltijas ielas pārbūves projektu 2019. gada nogalē iesniedza atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un saņēma Lauku atbalsta dienesta atbalstu ielas pārbūvei.
Kopējās projekta izmaksas 195 685,66 EUR, no kurām pašvaldības finansējums ir 47818,34 EUR, savukārt ELFLA finansējums- 147867,32 EUR
Projekta Nr. 19-04-A00702-000074
Projekta nosaukums ”Saulkrastu novada grants ceļu pārbūve”